RSPG-KMITL

 

Line @

อัพเดทข่าวสารกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้แล้ววันนี้ !
ที่ ID : @rspg-Kmitl

image
RSPG
KMITL
image
6
Projects&Activities
image
History
Thai Natural Resources Conservation
image
image
21
RSPG-KMITL committee
image
kmitl
RSPG-KMITL Master Plan

RSPG-KMITL
Projects

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระยะที่ 5 ปีที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2557

RSPG-KMITL Website 4 Features
นักวิจัย

นักวิจัย

สามารถบันทึกและเผยแแพร่ข้อมูลผลงานวิจัย ผลการดำเนินโครงการ ผ่านทางเว็บไซด์ ในรูปแบบบไฟล์ข้อมูล ภาพ เสียง และวิดีโอ
ผู้สนใจ

ผู้สนใจ

สามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลผลงานวิจัย องค์ความรู้ ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ อพ.สธ. ของ สจล. ผ่านทางเว็บไซด์
สื่อองค์ความรู้

สื่อองค์ความรู้

นำเสนอด้วยรูปแบบทันสมัยน่าสนใจ ด้วยภาพถ่ายแบบ 360 ภาพถ่ายและวิดีโอจากมุมสูง ภาพถ่ายพาโนรามา .
โซเชียลเน็ตเวิร์ค

เครือข่ายโซเชียล

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรมต่างๆ ที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ อพ.สธ. สจล. ด้วย Facebook, Line@, Twitter และ Instagram
+66(02)329 8000

rspg@staff.kmitl.ac.th

ที่อยู่

KMITL
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย 10520
ประเทศไทย 10520

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
จันทร์ - ศุกร์
08:30 - 17:00 (GMT +7)
08:30 - 17:00 (GMT +7)