RSPG-KMITL

 

Line @

อัพเดทข่าวสารกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้แล้ววันนี้ !
ที่ ID : @rspg-Kmitl

ชื่อโครงการ :

การจัดแสดง "มหัศจรรย์ที่ค้นพบเกาะและทะเลไทย" พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
การจัดแสดง “มหัศจรรย์ที่ค้นพบเกาะและทะเลไทย” สำหรับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เป็นหนึ่งในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยกองทัพเรือ ตั้งอยู่ริมทะเลบริเวณเขาหมาจอตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้รับการออกแบบโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเป็นสื่อในการสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกแก่ผู้เข้าชมตามแนวพระราชดำริ
image
การอนุรักษ์ พันธุ์ข้าวไร่ 11 สายพันธุ์
image
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืขไม้ดอกไม้ประดับ
image
การรวบรวมหนอนตายหยากในสภาพปลอดเขื้อ
image
การขยายพันธุ์กล้วยไม้ช้างผสมโขลงในสภาพปลอดเชื้อ
image
ผลของวัสดุปลูกและสารไคโตซาน (chitosan) ต่อการอนุบาลกล้วยไม้ม้าวิ่งที่ได้จากการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ
image
กิจกรรมการฝึกอบรม การขยายพันธุ์พืช และการเก็บรักษาพันธุ์พืช ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ของโครงการาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จ.ชุมพร

null